Aansprakelijkheids voorwaarden

Aansprakelijkheidsvoorwaarden

 1. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reis- en annuleringsverzekering, welke verplicht wordt door de deelnemer afgesloten te zijn.
 2. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijk door een deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde.
 3. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het zwemmen met dolfijnen in de Rode Zee, met alle daar voorkomende zeeleven en koralen. Het zwemmen met dolfijnen en het snorkelen in het rif is op eigen risico. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zwemmen met dolfijnen, het snorkelen in het rif en zijn/haar aanwezigheid op de boot.
 4. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid wanneer er geen dolfijnen zijn. Ondanks dat we naar een gebied gaan waar veel wilde dolfijnen ontmoet kunnen worden (en de ervaring leert dat ze er ook veel zijn), Dolphin-air geen garantie kan geven over het zien van en/of zwemmen met dolfijnen in hun natuurlijke leefomgeving.
 5. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade tijdens de gehele reis, het vervoer, het verblijf op de boot en zodiacs.
 6. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als die het gevolg zijn van de tekortkomingen van de deelnemer zelf.
 7. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid bij gemis van een document. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen zijn voor eigen rekening.
 8. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het bij zich hebben van een geldig paspoort dat tot 6 maanden na terugkomst nog geldig is (dit is een vereiste voor het reizen van en naar Egypte). Kinderen moeten zelf ook een geldig eigen paspoort hebben dat tot 6 maanden na terugkomst nog geldig is.
 9. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen rond elke wijze van vervoer.
 10. Dolphin-air aanvaard geen aansprakelijkheid wanneer je vanwege fysieke en/of geestelijke conditie je reis voortijdig moet afbreken. Je dient je voor de aanvang van de reis op de hoogte te stellen over je fysieke en geestelijke conditie.
 11. Dolphin-air is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien zij dit in het belang van de groep acht.
 12. Dolphin-air is gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als blijkt dat de fysieke en/of geestelijke afwijking of een onvoldoende conditie en/of uitrusting van een deelnemer de voorgang van de reis ernstig kan belemmeren. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en veiligheid gedurende de reis. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als je vrijwillig besluit een reis te verlaten kun je geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden in verband met het verlaten van de reis.